Banner%20cogen%20voor%20fikket_bisAvondleiding: aansluiting en keuring WKK


      

AANSLUITING EN KEURING VAN EEN WKK

Procedures en aandachtspunten


- 6 maart, Eandis - Leuven -
Bij het realiseren van een WKK-project moeten heel wat stappen doorlopen worden. In de opleidingsavond van 6 maart gaan we dieper in op twee van de meest essentiële stappen: enerzijds de aansluiting op het gas- en elektriciteitsnet en anderzijds de verplichte keuringen waaraan een WKK-installatie onderhevig is. Gastheer Eandis zal in detail de verschillende fases van een aansluitingspocedure toelichten. Hiervoor kunnen we rekenen op de expertise van Gunther Schoovaerts. Elke WKK dient ook een aantal keuringen te ondergaan vooraleer de installatie mag beginnen draaien en haar WKK-certificaten kan aanvragen. Frederic Gevaert van Vinçotte loodst ons door deze verschillende keuringen. Tenslotte is het woord aan de WKK-uitbater. Herman Marien heeft een pak praktijkervaring vanuit zijn functie binnen de Warmtekracht OntwikkelingsMaatschappij (W.O.M.), een organisatie  die meer dan 100 (tuinbouw)bedrijven groepeert die elk hun eigen WKK beheren. Hij zal vanuit zijn ervaring wijzen op de belangrijkste aandachtspunten voor een goede voorbereiding en een correct WKK-dossier om een vlot verloop van de netaansluiting en de keuringen te garanderen.


PROGRAMMA

15u30 - 16u00: Ontvangst
 

16u00 - 16u50: Keuring van uw WKK - Frederic Gevaert, Vinçotte

Om het risico op brand te verkleinen en de veiligheid van personen te waarborgen, legt de wetgever in België een aantal keuringen op. Tijdens deze presentatie geven we een overzicht van de keuringen die verplicht zijn en welke zeker ook aan te raden zijn. Denk hierbij aan de elektrische keuring, keuring van de gasinstallatie, keuring voor verkrijgen van WKK-certificaten,… We overlopen de inhoud van de keuring en welke documenten er noodzakelijk moeten voorgelegd worden door de eigenaar. Er wordt ook stilgestaan bij de aandachtspunten en valkuilen om een positieve keuring te ontvangen.

16u50 - 17u40: Netaansluiting WKK - Gunther Schoovaerts, Eandis
De netaansluiting is nog zo'n cruciale stap in elk WKK-project. In deze lezing overloopt de distributienetbeheerder de belangrijkste fases in de procedure van de netaansluiting en bijhorende aandachtspunten en vereisten, zowel technisch als administratief. Ook wordt er stilgestaan bij de hoogspanningscabines, de telecontrolekast, de meest relevante wetgeving en de gasaansluiting.

17u40 - 18u10:  Pauze met Broodjesmaaltijd

18u10 - 19u00: Van WKK-analyse naar WKK-dossier naar WKK-beslissing - Herman Marien, W.O.M.
Vanuit de praktijkervaring met talloze WKK-projecten legt deze presentatie de focus op het huidig traject om WKK-dossier te kunnen uploaden en op de bijhorende administratie, die al even belangrijk is als de technische installatie zelf. Een kwalitatieve WKK zonder een goed samengesteld dossier is namelijk niet mogelijk. Herman Marien geeft daarom ook een overzicht van alle belangrijke stapstenen. Tot slot geeft hij toelichting bij de overgang van de papieren versie naar de digitale versie van het dossier.

19u00:  Drink
 

WANNEER & WAAR

Dinsdag 6 maart - 16u tot 20u00
Auditorium Eandis-site  te Leuven
Aarschotsesteenweg 58, 3012 Leuven


REGISTRATIE

- Leden COGEN: 151,25€ (125€ excl. BTW)
- Niet leden COGEN: 211,75€ (175€ excl. BTW)

Voor toelichting bij de inschrijvingsmodule, klik hier

CONTACT

Met uw vragen kan u terecht bij Jörg Baeten (jorg.baeten@cogenvlaanderen.be | 016 / 58 59 97)
 

MET DANK AAN


 
SPONSORS
 

Leden COGEN (€151,25)
Niet-leden COGEN (€211,75)

Einde verkoop

06 maart 2018, 15:30 - 20:00 (GMT +01:00 Brussels)


Google Calendar
Microsoft Outlook
.ics file (Apple's iCal & anderen)

Locatie


Eandis,Aarschotsesteenweg 58, 3012 Leuven

Google maps »