Banner%20cogen%20voor%20fikket_bisWKK-cursus 2018


 

WKK-CURSUS 2018

De WKK-cursus biedt een overzicht van alle relevante aspecten met betrekking tot warmte-krachtkoppeling (WKK) en van de toepassingen en thema's die eraan gelinkt zijn, zowel technisch, regelgevend als economisch. In de 15 jaar dat deze cursus reeds gegeven wordt, is ze regelmatig van inhoud en vorm veranderd. Ook dit jaar staan er weer enkele nieuwigheden op het programma: de 5 cursusdagen worden als op zichzelf staande opleidingsdagen uitgewerkt, zijn over het hele najaar verspreid en gaan door op een relevante locatie. Er kan dus eenvoudigweg gekozen worden om slechts 1 of meerdere dagen te volgen, wel wordt er een korting voorzien voor de deelnemers die beslissen de volledige cursus te volgen.
De lectoren van deze cursus worden gekozen op basis van hun expertise in de specifieke domeinen en hun didactische vaardigheden, wat ook bevestigd wordt door de positieve evaluaties jaar na jaar.
Een bijkomend voordeel van deze opleiding is dat de kleine groep van deelnemers gemakkelijk interactie toelaat, tussen docent en deelnemers en tussen de deelnemers zelf.
PROGRAMMA

28/08 - "Basisbegrippen, haalbaarheid en steunmaatregelen"

27/09 - "Elektriciteit & gas: systeem, markten, trends & opportuniteiten"

06/11 - "De aanpak van een WKK-project"

20/11 - "WKK-motoren, hydraulische inpassing en warmtenetten"


"Bio-WKK, Gas- en Stoomturbines & VPP's"

4 december - Green Logix Cogeneration, Lommel

Tijdens deze laatste opleidingsdag wordt WKK met de zogenaamde hernieuwbare brandstoffen behandeld, worden zowel de gas- als stoomturbinetechnologie besproken en is er aandacht voor Virtual Power Plants (VPP) en hoe WKK hierin functioneert. Als locatie werd een lokale VPP gekozen. De site van Green Logix Cogeneration / Bio Energy en Farm Frites in Lommel combineert een bio-WKK en een gasturbine-WKK met ook nog eens de PV- en de diepvriesinstallaties van het buurbedrijf Frigologix. Het is zeker de moeite waard om dit eens van dichtbij te zien.

9u00 : Biomassa: voorbehandeling en energie-omzetting - Nathalie Devriendt, In den Roden Schilt Consulting
10u00 : Biogas: types, technologie & toepassingen - Mieke Decorte en Sam Tessens, Biogas-e
11u15 : Voorstelling en bezoek aan bio-WKK van Bio Energy
12u00 : Lunch
13u00 : Gasturbines: een introductie - Bart Cools, CallensVyncke & Laurent van den Berg, Solar Turbines
14u30 : Pauze
14u45 : Stoomturbines: een introductie - Wim Van den Mosselaer, Siemens

16u15 : Virtual Power Plant: een praktijkvoorbeeld - Rien De Koster, Green Logix Cogeneration
17u00 : Voorstelling en bezoek gasturbine-WKK Farm Frites

_______________________


PRAKTISCHE INFO

INSCHRIJVINGSGELD (excl. BTW)

De tarieven zijn verdeeld in verschillende categorieën:
Prijs voor de cursus (5 dagen): 1365€ (leden) / 1825€ (niet-leden)
• Prijs per dag: 325€ (leden) / 400€ (niet-leden) | halve dag: 165€ (leden) / 250€ (niet-leden)
• Openbare diensten nemen deel aan ledentarief
• Studenten: 450€ voor de volledige cursus

Inbegrepen: ontbijt, koffiepauzes, lunch, cursusmateriaal
Voor toelichting bij de inschrijvingsmodule, klik hier

LOCATIES

De lesdag "Basisbegrippen en steunmechanismen" gaat door in het gebouw "De Dijlemolens" (Zwartzustersstraat 16 te 3000 Leuven). De lunch nuttigen we in het restaurant van M- Museum, waar we ook de WKK zullen bezoeken.
De lesdag "Elektriciteits- en gasmarkt" zal doorgaan in Brussel in de 2e helft van september.
De lesdag "Aanpak van een WKK-project" vindt plaats in de 1e helft van november in De Nekker (Nekkerspoel-Borcht 19, 2800 Mechelen), ook deze opleidingsdag zal gepaard gaan met een WKK-bezoek.
De lesdag "WKK-motoren en warmtenetten" gaat door bij de EDF-centrale te Gent Ham de deelnemers worden er getrakteerd op een bezoek aan deze centrale die het grootste warmtenet in Vlaanderen van warmte voorziet.
De lesdag "Bio-WKK, gas- en stoomturbines en VPP's" gaat door in Lommel, op de site van Green Logix Cogeneration / Bio Engergy (Maatheide 74A, 3920 Lommel). We bezoek ter plaatse de bio-WKK en de nabijgeleden gasturbine-WKK op de site van Farm Frites.


De deelnemers ontvangen nog toelichting m.b.t. de wegbeschrijving, parking, openbaar transport, etc...


INFORMATIE

Indien u nog vragen hebt kan u contact opnemen met Jörg Baeten: 016 58 59 97 - jorg.baeten@cogenvlaanderen.be


PREMIUM LEDEN

integrale cursus - Leden (€1.365,00)
Integrale cursus - Niet-leden (€1.825,00)
dagtarief leden (€325,00)
dagtarief niet-leden (€400,00)
halve dag-tarief leden (€165,00)
halve dag-tarief niet-leden (€250,00)

Einde verkoop

28 augustus 2018 - 06 december 2018 (GMT +01:00 Brussels)


Google Calendar
Microsoft Outlook
.ics file (Apple's iCal & anderen)

Locatie


Diverse locaties - zie beschrijving

Google maps »