Banner%20cogen%20voor%20fikket_bisWKK in de glastuinbouw: evoluties en opportuniteiten


 

 

WKK in de glastuinbouw

evoluties en opportuniteiten

- 31 mei, Thomas More Campus Geel -De glastuinbouw is een sector bij uitstek waar WKK het laatste decennium haar energie- en emissiebesparende troeven heeft bewezen. Door de toepassing van WKK hebben de tuinders alleen al in 2016 een CO2-besparing van meer dan 300.000 ton gerealiseerd.
Deze sector is bovendien een mooi voorbeeld van hoe je met behulp van thermische buffers WKK's flexibel kan inzetten en zo ook actief kan inspelen op wisselingen in de elektriciteitsmarkten en de netstabiliteit.
Dit sectorevenement zal verder ingaan op de actuele uitdagingen voor de moderne tuinder, en nieuwe innovatieve mogelijkheden.

In maar liefst 4 parallelle themasessies, elk onderverdeeld in 3 blokken, staan wij uitgebreid stil bij een heel uitgebreid spectrum van actuele thema's.

De samenwerking tussen het Kenniscentrum Energie en de opleiding agro- en biotechnologie van Thomas More en COGEN Vlaanderen garandeert een inhoudelijk interessant programma vanuit een toepassingsgerichte insteek. Het zal ook een interessant netwerk-event worden waarbij u zowel sectorgenoten als  de belangrijkste leveranciers zal ontmoeten.

Wij zijn ook bijzonder vereerd dat Bart Tommelein, Minister van Energie, en Ludwig Caluwé, Gedeputeerde provincie Antwerpen, tijdens dit evenement hun visies komen delen.
 
PROGRAMMA

Voor een duidelijk overzicht van de dagindeling, kan u hier een gedetailleerd programma met een korte toelichting bij elke lezing downloaden.


Algemeen

13u00   Ontvangst, registratie - koffie & frisdrank  
13u30   Welkomstwoord en toelichting door de dagvoorzitter
             Herman Marien, Thomas More
13u40   Duurzame glastuinbouw in Provincie Antwerpen - Kansen tot samenwerking
             Ludwig Caluwé, Gedeputeerde Provincie Antwerpen
14u00   Parallelle themasessies met pauzes (zie hieronder)
19u00   Slotwoord door Minister van Energie Bart Tommelein
19u15   Receptie en netwerkmoment

 

4 parallelle themasessies

Themasessie 1 - WKK en Warmtenetten

BLOK I:
14u00   Glastuinbouw & warmtenet (studie met de steun van Provincie Antwerpen)
             - Bert De schutter, Thomas More
14u35   CO2-captatie bij gas-WKK - Immanuel Jurg, CATO Engineering
15u10   Koffiepauze
 
BLOK II:
15u40   Warmtenetten: uitbouw & praktijk - Andries De Pauw, Kelvin Solutions
16u15   Power2Gas & Energystorage - Hans Vandersyppe, Engie Electrabel
16u50   Broodjesmaaltijd - netwerkmoment  
 
BLOK III:
17u50   Glastuinbouw & warmtenet (studie met de steun van Provincie Antwerpen)        
             - Bert De schutter, Thomas More
18u25   CO2-captatie bij gas-WKK - Immanuel Jurg, CATO Engineering
19u0  Slotwoord door Minister van Energie Bart Tommelein, aansluitend receptie

Themasessie 2 - WKK: regelgeving, certificaten en tarieven

BLOK I:
14u00   WKK: evoluties & opportuniteiten - Jean Pierre Boydens, COGEN Vlaanderen
14u35   WKK en beschikbare warmte - Mieke Van Houtte, VEA
15u10   Koffiepauze
 
BLOK II:
15u40   Toekomst tariefstructuur - Kathy Van Damme, VREG
16u15   Motoren op hoogcalorisch gas - Mark Pecqueur, Thomas More
16u50   Broodjesmaaltijd - netwerkmoment  
 
BLOK III:
17u50   geen lezing
18u25   geen lezing
19u0  Slotwoord door Minister van Energie Bart Tommelein, aansluitend receptie

Themasessie 3 - WKK en het elektriciteits- en gasnet

BLOK I:
14u00   Ondersteunende diensten - Nicolas Beck, Elia
14u35   Overschakeling van laag- naar hoogcalorisch gas - Ludo Hanot, Synergrid
15u10   Koffiepauze
 
BLOK II:
15u40   WKK: aansluiting op het elektriciteitsnet -  Ivan De Laet, Eandis
16u15   Ondersteunende diensten - Nicolas Beck, Elia
16u50   Broodjesmaaltijd - netwerkmoment  
 
BLOK III:
17u50   Flexproviders - Carlos Dierckxsens, Next Kraftwerke
18u25   Vernieuwing WKK - Ivan De Laet, Eandis
19u0  Slotwoord door Minister van Energie Bart Tommelein, aansluitend receptie

Themasessie 4 - WKK & Serre

BLOK I:
14u00   WKK & belichting -  Herman Marien, Thomas More
14u35   Fotonen inblikken -  Jeroen Van Roy, Thomas More
15u10   Koffiepauze
 
BLOK II:
15u40   Rookgas-doseerkwaliteit - Jan Kees Boerman, Macview
16u15   Onderhoud SRG - Erik Mulder, Steuler
16u50   Broodjesmaaltijd - netwerkmoment  
 
BLOK III:
17u50   WKK en beschikbare warmte - Mieke Van Houtte, VEA
18u25   WKK & belichting -  Herman Marien, Thomas More
19u0  Slotwoord door Minister van Energie Bart Tommelein, aansluitend receptie


REGISTRATIE


De tarieven zijn verdeeld in 3 categorieën:

- Tuinders: 25€ (excl. BTW)
- Leden COGEN: 90€ (excl. BTW)
- Niet-leden COGEN: 125€ (excl. BTW)

Het aantal beschikbare plaatsen per sessie is beperkt, wij houden bij het toewijzen van de plaatsen rekening met de chronologie van inschrijving. Indien de door u gekozen sessie volzet zou zijn, nemen we contact met u op.

Voor toelichting bij de inschrijvingsmodule, klik hier

 

INFORMATIE

Met uw vragen kan u terecht bij Jörg Baeten (jorg.baeten@cogenvlaanderen.be | 016 / 58 59 97)
 


MET STEUN VAN

 

SPONSORS

  

(klik op de bedrijfsnaam voor meer info)

MEDIAPARTNERS


Tuinder / Overheid (€25,00)
Leden COGEN (€90,00)
Niet-leden COGEN (€125,00)

Einde verkoop

31 mei 2017, 13:00 - 20:30 (GMT +01:00 Brussels)


Google Calendar
Microsoft Outlook
.ics file (Apple's iCal & anderen)

Locatie


Thomas More - Campus Geel
Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel

Google maps »